Page 4 - Cafe y Restaurante
P. 4

- C A F É  &  R E S T A U R A N T E -
 Taquitos                                                     Hongos Farsi
                         E N T R A D A S

        P A P A S  F R I T A S                                 Q 1 5

        Porción de papas fritas sazonadas.
        Seasoned french fries.

        T A Q U I T O S *                                    Q 4 9

        Tortilla de harina rellena de pollo, vegetales y queso mozzarella.
        Flour tortilla filled with chicken, vegetables and mozzarella.

        H O N G O S  F A R S I *                                Q 7 9

        Dos portobello rellenos de tocino y queso mozzarella.
        Two portobello filled with bacon and mozzarella.
     2                                                    2

                         elcarmensuites.com/menu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9